4 Χριστουγεννιάτικα κείμενα για να γράψει ένα παιδί με δυσλεξία!

4 Χριστουγεννιάτικα κείμενα για να γράψει ένα παιδί με δυσλεξία!

kidwriting

Όλα τα παιδιά και ειδικά τα παιδιά που βρίσκονται σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης αναζητούν τη ποικιλία και τις νέες προκλήσεις.
[babyPostAd]Άλλωστε και εμείς ως παιδαγωγοί, ειδικοί θεραπευτές ή γονείς είναι ανάγκη να ανατροφοδοτούμε το παρεμβατικό υλικό χαρίζοντας νέες ευκαιρίες μάθησης!

Μπορούμε να δημιουργήσουμε πλήθος ασκήσεων που σκοπό έχουν να εμπλακεί το παιδί με Δυσλεξία σε ευχάριστες δραστηριότητες γραφής. Εδώ παρουσιάζονται 4 χριστουγεννιάτικα κείμενα για εξάσκηση στη παραγωγή γραπτού λόγου που συνδυάζουν και τη ζωγραφική σε πλαίσιο.
Κατεβάστε & Εκτυπώστε δωρεάν τα 4 Χριστουγεννιάτικα κείμενα γραφής εδώ!
Πρώτα εκτυπώνουμε τις σελίδες με τη χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα γραφής.
4 χριστουγεννιάτικα κείμενα για να γραψει το παιδί με δυσλεξία

ΑΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΣΤΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ!

4 χριστουγεννιάτικα κείμενα για να γραψει το παιδί με δυσλεξία
ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΞΩΤΙΚΟ!
Το παιδί ζωγραφίζει την εικόνα από κάθε κείμενο και έπειτα με τη βοήθεια του ειδικού παιδαγωγού ή γονέα προσπαθεί να συντάξει ένα μικρό κειμενάκι σύμφωνα με το θέμα κάθε φορά.
4 χριστουγεννιάτικα κείμενα για να γραψει το παιδί με δυσλεξία
Ζωγραφίζει την εικόνα!
4 χριστουγεννιάτικα κείμενα για να γραψει το παιδί με δυσλεξία
Το ζωγραφισμένο Χριστουγεννιάτικο δέντρο!

Κατεβάστε & Εκτυπώστε δωρεάν τα 4 Χριστουγεννιάτικα κείμενα γραφής εδώ!

Tip: Προσπαθήστε να θέσετε τις σωστές ερωτήσεις καθώς και να δώσετε το ανάλογο λεξιλόγιο, εκφράσεις για να μπορέσει το παιδί με δυσλεξία να συντάξει ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο κείμενο!