Αγάπη είναι να κλείνεις πληγές και όχι…

Αγάπη είναι να κλείνεις πληγές και όχι να τις ανοίγεις