Αλλαγές στο αφορολόγητο | Ποια κατηγορία γονέων ευνοείται από φέτος

1.000 ευρώ

Ανατροπές και νέα δεδομένα στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τις φοροελαφρύνσεις και τα νέα μέτρα του 2020, φέρνουν η διεθνής οικονομική αβεβαιότητα, η αποκάλυψη κρυφών ελλειμμάτων στον ΕΦΚΑ και το ΓΛΚ αλλά και οι δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ που επιδικάζουν αναδρομικά δισεκατομμυρίων ευρώ σε συνταξιούχους.

Τι αλλάζει στο αφορολόγητο

Α. Για το νέο αφορολόγητο: δεν μειώνεται για τους άγαμους και παραμένει στα 8.636 ευρώ. Και αυξάνεται μεν κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, αλλά …από το 2ο και μετά! Με βάση το νέο σενάριο, το αφορολόγητο θα κτίζεται με ηλεκτρονικές συναλλαγές ως εξής:

– Μισθωτός με 1 παιδί: αφορολόγητο 9.000 ευρώ (από 8.864€) αντί 9.636 ευρώ. Η αύξηση δηλαδή είναι της τάξεως των 146 ευρώ για το α΄ παιδί.

– Μισθωτός με 2 παιδιά: αφορολόγητο 10.000 ευρώ (από 9.090 ευρώ σήμερα) αντί για 10.636 ευρώ που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης.

– Μισθωτός με 3 παιδιά: αφορολόγητο 11.000 ευρώ (από 9.545€) αντί 11.636 ευρώ.

– Μισθωτός με 4 παιδιά και άνω: αφορολόγητο 12.000 ευρώ (από 9.545€) αντί 12.636 ευρώ.

Β. Για τους νέους συντελεστές: εκτός από τον συντελεστή 9% αντί 22% για τα φυσικά πρόσωπα ως τα 10.000 ευρώ, μειώνονται και όλοι οι άλλοι συντελεστές φόρου, εκτός από τον συντελεστή 22% για εισοδήματα 10.001-20.000 ευρώ. Όπως έγραψε το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ η κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

– 9% αντί 22% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ

– 22% (όπως πριν ίσχυε και δεν αλλάζει) για εισοδήματα 10.001 -20.000 ευρώ

– 28% αντί 29% για 20.001-30.000 ευρώ

– 36% αντί 37% για 30.001 – 40.000 ευρώ

– 44% αντί 45% για 40.001 και άνω

Όπως φαίνεται με τα δύο αυτά νέα στοιχεία και τα ως τώρα δεδομένα, από τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών περιορίζονται τα κέρδη  για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες. Ενώ για ελ. επαγγελματίες φτάνουν έως τα 1.300 ευρώ.

Γ.  μείωση φόρου εισοδήματος για δαπάνες ανακαίνισης: το 40% της δαπάνης θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα και όχι από το τελικό ποσό φόρου. Η εξέλιξη αυτή είναι αισθητά κατώτερη εκείνης που ανέμεναν οι ιδιοκτήτες, όπως φαίνεται και από την αντίδραση της ΠΟΜΙΔΑ.

Δ.  αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα: το μέτρο σχεδιάζεται να ισχύσει καθολικά χωρίς εξαιρέσεις, ώστε να μην χάσουν το ευεργέτημα και καταστούν ασύμφορα τα 160.000 απούλητα διαμερίσματα με άδεια προ του 2019. Ωστόσο αυξάνονται θεαματικά έτσι οι απώλειες για το δημόσιο, χωρίς μάλιστα να δίδεται η ώθηση για κατασκευή νέων κατοικιών όπως  θα είχε ανάγκη η ελληνική Οικονομία, προκειμένου να αναθερμανθεί. Η εξίσωση είναι δύσκολη, αλλά διαφαίνεται πως τελικά θα διασωθούν και θα απαλλαγούν από ΦΠΑ και τα ήδη κτισμένα ακίνητα, μαζί με εκείνα που θα κτιστούν προσεχώς.

Πηγή: Mononews.gr