Από πού προέρχεται η λέξη… Σεπτέμβριος;

Ο μήνας Σεπτέμβριος αρχικά κατείχε την έβδομη θέση στη σειρά των μηνών, όπως άλλωστε φανερώνει και το όνομά του, καθώς «septem» στα λατινικά σημαίνει επτά. Όταν αργότερα καθιερώθηκε το Ιουλιανό ημερολόγιο με πρώτο μήνα του έτους τον Ιανουάριο, ο Σεπτέμβριος έγινε ένατος.

Η 1η Σεπτεμβρίου θεωρείται η αρχή του εκκλησιαστικού έτους (Αρχή της Ινδίκτου < indictio=επιβολή φόρου). Ο Καίσαρας Αύγουστος διέταξε να γίνει γενική απογραφή των κατοίκων του Ρωμαϊκού κράτους και να εισπραχθούν φόροι την 1η του Σεπτέμβρη. Η Ινδικτιών αναγνωρίστηκε από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ως χρονολογική μονάδα και είναι ένας κύκλος 15 ετών.

Τον Σεπτέμβριο μάλιστα αρχίζει και το γεωργικό έτος, καθώς τότε ξεκινούν όλες οι αγροτικές εργασίες. Ο μήνας λέγεται και Τρυγητής, καθώς τότε γίνεται ο τρύγος των αμπελιών, ενώ αρχίζει η σπορά και το όργωμα.

Άρης Ιωαννίδης, Φιλόλογος