Διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά

Στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδηλώσεων για τις Ημέρες Ενέργειας (Energy Days) του προγράμματος SEAP-PLUS (Πρόγραμμα Ευφυούς Ενέργειας για την Ευρώπη), ο Δήμος Τρίπολης προσκαλεί τους μαθητές όλων των τάξεων των δημοτικών σχολείων να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα «Ζωγραφίζω τι κάνουμε στην πόλη μας για να καθαρίσουμε τον ουρανό της».

Οι μαθητές καλούνται να αντλήσουν έμπνευση από τις γνώσεις και την εμπειρία τους, να προβληματιστούν δημιουργικά απεικονίζοντας με χρώμα και φαντασία ιδέες, τεχνικές και πρακτικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να περιορίσουμε την κατανάλωση ενέργειας μέσω μείωσης εκπομπών CO2 και να καθαρίσουμε τον ουρανό πάνω από την πόλη μας. Το έργο τους πρέπει να απεικονίζεται σε λευκό πλαίσιο Α3, όπου στο πίσω μέρος πρέπει να αναγράφεται το όνομα του δημιουργού και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο ή/και e-mail).

Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από επιτροπή, στην οποία θα μετέχουν καλλιτέχνες και εκπρόσωποι του δήμου. Η συμμετοχή των μαθητών είναι μοναδική και ατομική.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως κύριος εταίρος και γενικός συντονιστής του έργου SEAP-PLUS στην Ελλάδα, θα βραβεύσει μια ζωγραφική σύνθεση για κάθε δήμο που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Τα βραβεία θα είναι ισότιμα μεταξύ τους και θα απονέμονται στις συνθέσεις που θα έχουν κριθεί ως οι καλύτερες, μεταξύ των μαθητών των δημοτικών σχολείων κάθε δήμου. Τα βραβεία που θα δοθούν από το ΤΕΕ θα είναι αναμνηστικές πλακέτες και θα απονεμηθούν σε ειδική εκδήλωση τον Ιούνιο 2013, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ στην Αθήνα.

Όλες οι ζωγραφιές θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά το αργότερο έως την Πέμπτη 30 Μαΐου στη διεύθυνση: Δήμος Τρίπολης, Γραφείο Δημάρχου, υπ’ όψιν κας Βιβής Λυμπέρη, Λαγοπάτη & Αταλάντης(1ος όροφος, 2713-600405) Τρίπολη.