Δημόσιος Θηλασμός | Συνεχίζει να διχάζει την κοινωνία μας

Photo: stonisi.gr

Συνεχίζουν να διχάζουν τις τοπικές κοινωνίες ενέργειες του Πανελλήνιου Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού
και Μητρότητας που προάγουν τον μητρικό θηλασμό με στόχο την προώθησή του, υποστήριξη, ενημέρωση, ενθάρρυνση και ανταλλαγή πληροφοριών «από μητέρα προς μητέρα», όχι μόνο ως λέξεις σε ένα φυλλάδιο ή σε μια ομιλία, αλλά εμπράκτως ως εικόνα και παρουσία.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Λέσβο stonisi.gr ο σχετικός Αντιδήμαρχος Πολιτισμού το νησιού, Παναγιώτης Τσακύρης, δεν έδωσε άδεια στην ομάδα θηλασμού για την εκδήλωσή τους, λέγοντας «Θεωρούμε πως ο δημόσιος θηλασμός είναι ό,τι πιο προσωπικό και ιερό υπάρχει και δεν δύναται να εκτίθεται σε δημόσια θέα» και καταλήγοντας «Ως εκ τούτου δε θεωρεί η Αντιδημαρχία πως μια τέτοια κίνηση προάγει πολιτισμό»!

Βέβαια, στόχος του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων είναι η ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη του μητρικού θηλασμού και η προάσπιση του δικαιώματος αυτού κάθε μητέρας και μωρού. Η τάση σήμερα είναι η αντικατάσταση αυτού το Θείου δώρου της φύσης με υποκατάστατα και η προβολή αυτών σε μεγάλο βαθμό από όλα τα μέρη της κοινωνίας, το οποίο είναι πολιτισμικό θέμα.

Η παγκόσμια τάση προάγει, πλέον, την ανάδειξη του μητρικού θηλασμού ακόμα και με μεθόδους δημόσιας προβολής. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις χωρών που προστατεύουν το θηλασμό, ακόμα και σε δημόσιο χώρο, όπως συμβαίνει και στη χώρα μας άλλωστε με τον νόμο 4316/2014 άρθρο 3 παρ. 1. Αν και αυτός ο νόμος προτρέπει Δημόσιες Υπηρεσίες να δημιουργούν σχετικούς χώρους θηλασμού, αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη. Μάλιστα, για να γίνει στην πράξη χρειάζεται μια ώθηση από τις κοινωνίες, αναδεικνύοντας την ανάγκη που υπάρχει, και ενέργειες όπως αυτή του Πανελλήνιου Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού, δείχνουν στην πράξη την ανάγκη αυτή.