Δραματική μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου σε έρευνά της διαπίστωσε ότι πολλοί γονείς, την περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης, έχουν γίνει σκληροί, ασυνεπείς, παραμελούν ή και εγκαταλείπουν τα παιδιά τους. Η κακή ψυχική υγεία στην παιδική και εφηβική ηλικία μπορεί να οδηγήσει και σε προβλήματα υγείας κατά τη νεαρή ενήλική ζωή, π.χ. χρήση ουσιών, βία, μικρότερη εκπαιδευτική πρόοδο, ανεργία, κακή αναπαραγωγική και σεξουαλική ζωή.

Η οικονομική κρίση γίνεται κρίση οικογενειακή και προσωπική. Η ανεργία και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας αυξάνουν την κοινωνική απελπισία, μέσα σε μια κατάσταση όπου καταρρέουν ταυτόχρονα και η εργασία και το κράτος πρόνοιας.

Όταν υπάρχει φτώχεια, υπάρχει ανισόρροπη διατροφή με χαμηλή κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, γαλακτοκομικών, κρέατος και πουλερικών. Αυτό έχει ως συνέπεια τον υποσιτισμό, την έλλειψη δηλαδή θρεπτικών συστατικών στον οργανισμό μας ή τον υπερσιτισμό με την υπερκατανάλωση φτηνών τροφών (junk foods) δηλαδή που οδηγεί στην «παχυσαρκία των φτωχών» και έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση των καρδιαγγειακών παθήσεων, σακχαρώδη διαβήτη, υπέρτασης κ.λ.π. από την παιδική ηλικία ακόμη.

Παύλος Κιρκασίδης