Εγκύκλιοι για τη Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων το σχ. έτος 2019-2020

Δημοσιεύτηκαν οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη Λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων & των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία:

Εγκύκλιος  – Λειτουργία Δημοτικών

Εγκύκλιος  – Λειτουργία Νηπιαγωγείων