Ένα καινούριο παιχνίδι θα το θυμούνται για λίγο

Το χρόνο σου μαζί τους μπορεί και για πάντα

Ένα καινούριο παιχνίδι θα το θυμούνται για λίγο. Το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε είναι ο χρόνος μας στη ζωή. Αυτό που μετράει στο τέλος είναι αυτόν τον χρόνο πού τον δίνουμε, με ποιον τον μοιραζόμαστε και σε τι. Ας τον αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, ώστε όλοι να το θυμόμαστε.