Επηρεάζει, τελικά, η ποσότητα των μαθητών την ποιότητα της εκπαιδευτικής διδασκαλίας;

Γράφει η Δημοσιογράφος Μαρία Σκαμπαρδώνη

Αν μία αίθουσα έχει 27 παιδιά, πόσο καλή μπορεί να είναι η διδασκαλία, ακόμα και αν οι εκπαιδευτικοί είναι εξαιρετικά καταρτισμένοι;

Επειδή ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, έχει διαφορετικό τρόπο αντίληψης και μαθαίνει διαφορετικά μία καινούργια γνώση. Πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε ότι όλα τα παιδιά μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο μέσα σε μία τάξη με υπερβολικά μεγάλο αριθμό μαθητών;

Πόσο μπορεί να χωρέσει σε μία εκπαιδευτική ώρα η κάλυψη των αποριών όλων των μαθητών, η επαρκής ανάλυση ενός δύσκολου μαθήματος, η κάλυψη όλων των αποριών μέσα σε έναν περιορισμένο χρόνο; Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως οι απορίες των μαθητών έχουν καλυφθεί όλες; Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως όλοι οι μαθητές αντιλήφθηκαν τις βασικές αρχές του μαθήματος;

Από όλα αυτά, τι μπορούμε να συμπεράνουμε; Πως χρειάζεται ένας συγκεκριμένος αριθμός σε μία τάξη, όχι επειδή αυτό θα λύσει καταλυτικά όλα τα εκπαιδευτικά προβλήματα, αλλά τουλάχιστον θα περιορίσει τα κενά των περισσότερων μαθητών και θα βοηθήσει περισσότερα παιδιά να καταρτιστούν ευκολότερα στη σχολική γνώση.

Χρειάζεται αλλαγή στην εκπαίδευση, ουσιαστική αλλαγή, αν θέλουμε να δούμε κάτι να αλλάζει ουσιαστικά.