Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας

Ο σκοπός της είναι το να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες που δημιουργεί το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών

Τηλεπικοινωνιες και Κοινωνίας της Πληροφορίας

Ο σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας και Κοινωνίας της Πληροφορίας (WTISD) είναι το να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες που δημιουργεί το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και με το τι μπορούν να επιφέρουν στις κοινωνίες και τις οικονομίες, καθώς και τους τρόπους γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος.

Η 17 Μαΐου σηματοδοτεί την επέτειο της υπογραφής της πρώτης Διεθνούς Σύμβασης Τηλεγραφίας και τη δημιουργία της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών

Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών κάθε χρόνο στις 17 Μαΐου από το 1969, σηματοδοτώντας την ίδρυση της ITU και την υπογραφή της πρώτης Διεθνούς Σύμβασης Τηλεγραφίας το 1865. Θεσπίστηκε από τη διάσκεψη πληρεξουσίων στη Μάλαγα-Τορεμολίνο το 1973.

Παγκόσμια Ημέρα της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Τον Νοέμβριο του 2005, η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας κάλεσε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να κηρύξει την 17η Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα της Κοινωνίας της Πληροφορίας ώστε να επικεντρωθεί στη σημασία των ΤΠΕ και στο ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την Κοινωνία της Πληροφορίας. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Μάρτιο του 2006 ψήφισμα (A / RES / 60/252) που ορίζει ότι η Παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας θα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Μαΐου.

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας

Τον Νοέμβριο του 2006, στη διάσκεψη της ITU στην Αττάλεια της Τουρκίας αποφασίστηκε να γιορτάζονται και τα δύο γεγονότα στις 17 Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας. Κάθε χρόνο αυτή την ημέρα θα πρέπει να οργανώνονται τα κατάλληλα εθνικά προγράμματα που θα:

  • ενθαρρύνουν τον προβληματισμό και τις ανταλλαγές απόψεων σχετικά με το θέμα της κάθε χρονιάς
  • συζητούν διάφορες πτυχές του θέματος με όλους στην κοινωνία
  • διαμορφώνεται σχετική έκθεση από κάθε χώρα