ΑΚΜΗ: Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων 18-24 ετών με επίδομα 1.470 €

ΑΚΜΗ: Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων 18-24 ετών με επίδομα 1.470 €

ΑΚΜΗ: Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων 18-24 ετών με επίδομα 1.470 €

Δικαιούχοι μόνο όσοι άνεργοι υποβάλλουν αίτηση έως και 11/05/2018.

Συμβουλές υγείας και φροντίδας για βρέφη και παιδιά

Ολοκληρώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεων Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) η υποβολή των αιτήσεων των ωφελουμένων της Πράξης «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής «.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• κατάρτιση 120 ωρών
• πρακτική άσκηση 380 ωρών
• συμβουλευτική καθοδήγηση
• πιστοποίηση
 εκπαιδευτικό επίδομα 1.470€

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 11/05/2018 και ώρα 23:59μμ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

• Να έχουν γεννηθεί από 01/06/1993 μέχρι και 31/03/2000.
• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
• Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-3801133 ή συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτησή σας ΕΔΩ

Πηγή: newsbomb.gr

Share.

Αφήστε το σχόλιο σας