Διαχειριστείτε την ζήλια και τους καβγάδες των παιδιών σας

Διαχειριστείτε την ζήλια και τους καβγάδες των παιδιών σας

Διαχειριστείτε την ζήλια και τους καβγάδες των παιδιών σας

Μέσω των συγκρούσεων δηλαδή τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται δυσάρεστα συναισθήματα, να διαπραγματεύονται τις ανάγκες και τα «θέλω τους» αλλά και να αναπτύσσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση μελλοντικών ματαιώσεων στην ζωή τους

Η έννοια της σύγκρουσης είναι «άρρηκτα συνδεδεμένη» με κάθε είδος σχέσης. Είναι επομένως απρόσφορο να προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε και παράλληλα απαραίτητο να είμαστε ευέλικτοι, ώστε να τις αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά. Το «οικογενειακό έδαφος» αποτελεί ένα αρκετά γόνιμο πεδίο συγκρούσεων.

Αυτό συμβαίνει διότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και έχει τις δικές του ανάγκες και απόψεις για τον κόσμο. Καθώς όμως καλλιεργείται – ένα κλίμα ομοιογένειας – στην οικογένεια διαμέσου των κοινών βιωμάτων και καταβολών, καθίσταται αρκετά δύσκολο σε κάποια από τα μέλη να σκεφτούν ή να συμπεριφερθούν με διαφορετικό τρόπο από τον κοινά αποδεκτό εντός αυτής, πράγμα το οποίο αποτελεί και εφαλτήριο… των οικογενειακών συγκρούσεων.

Η διαφοροποίηση όμως των μελών είναι εξίσου σημαντική με την προώθηση της – οικογενειακής αρμονίας και γαλήνης – καθώς κάθε μέλος οφείλει να αναπτύξει την δική του προσωπική ταυτότητα. Τα μικρότερα μέλη της οικογένειας στην προσπάθεια τους αυτή έρχονται σε σύγκρουσή τόσο με τους γονείς όσο και με τα αδέρφια τους.
»Οι συγκρούσεις αυτές δεν είναι κακές, όμως μπορεί να αποβούν επικίνδυνες σε περίπτωση που διαιωνιστούν…»

Διαβάστε περισσότερα στο kontasou.com

Share.

Αφήστε το σχόλιο σας