Είναι τα δίδυμά μου έτοιμα για το σχολείο;

Είναι τα δίδυμά μου έτοιμα για το σχολείο;

δίδυμά μου έτοιμα για το σχολείο

Ο καιρός περνάει γρήγορα και έρχεται η ώρα που τα παιδιά αποχαιρετούν το νηπιαγωγείο και ετοιμάζονται για την εισαγωγή τους στο «μεγάλο» σχολείο. Αυτά τα παιδιά, λοιπόν, που έρχονται για πρώτη φορά να φοιτήσουν στο Δημοτικό σχολείο οφείλουν να παρουσιάζουν την κατάλληλη και ανάλογη σχολική ετοιμότητα.

[babyPostAd] Με τον όρο σχολική ετοιμότητα, εννοούμε τα παιδιά που κατά την εισαγωγή τους στην Α΄ Δημοτικού πρέπει να παρουσιάζουν τις κατάλληλες σωματικές και πνευματικές δραστηριότητες και να είναι γνωστικά και κοινωνικά έτοιμα. Να βρίσκονται, δηλαδή, σε ετοιμότητα να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών με σχολική ετοιμότητα;

Όταν ένα παιδί κλείνει τα 6 του χρόνια, χρονολογικά, είναι έτοιμο να εισαχθεί στο δημοτικό. Είναι, δηλαδή, πρόθυμο και ενεργό να ανταποκριθεί άμεσα στις μαθησιακές και κοινωνικές απαιτήσεις του ‘μεγάλου’ σχολείου. Να μπορεί, πλέον:

• Να αυτοεξυπηρετείται.
• Να συνεργάζεται.
• Να ακολουθεί κανόνες τόσο στο χώρο του σπιτιού, όσο και στο χώρο του σχολείου.
• Να γράφει το όνομά του και το επίθετό του με κεφαλαία και μικρά γράμματα.
• Να γνωρίζει τα χρώματα και τα σχήματα.
• Να αναγνωρίζει τις μορφές των γραμμάτων.
• Να ανταποκρίνεται στις φωνολογικές δεξιότητες (π.χ. να γνωρίζει τους περισσότερους ήχους των γραμμάτων, να ενώνει και να χωρίζει συλλαβές)
• Να έχει καλό οπτικοκινητικό συντονισμό.
• Να έχει καλό γραφοκινητικό συντονισμό.
• Να κατανοεί και να χρησιμοποιεί ομοιοκαταληξίες.
• Να περιγράφει με λίγες λέξεις μια εικόνα.

Η πλήρης ωρίμανσης, όμως του παιδιού, στη ανάγνωση και στη γραφή, έρχεται ως το τέλος της Α΄ Δημοτικού και φτάνει μέχρι τα μέσα της Β΄ Δημοτικού. Πλέον το παιδί, ηλικιακά, πρέπει να έχει αποκτήσει μια σχετική ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο. Κυρίως, όμως θα πρέπει να έχει κατακτήσει πλήρως τους τομείς που αφορούν τη φωνολογική δομή της γλώσσας.

Σε προηγούμενα άρθρα (Δίδυμα και Δυσλεξία, Δίδυμα και Ομιλία, Δίδυμα και Δυσαναγνωσία), έχω αναφερθεί στο γεγονός πως σε πολλούς τομείς (της ανάπτυξης, της ομιλίας, της μάθησης) παρουσιάζουν μια καθυστέρηση χωρίς όμως αυτό να χρειάζεται να προβληματίσει τους γονείς. Τι μπορεί, όμως, να συμβεί αν κάποιο από τα δίδυμα παρουσιάσει κάποια σχετική σχολική ανωριμότητα, παρουσιάσει σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και ζητηθεί την επανάληψη του νηπιαγωγείου;

Όταν παρουσιάζεται μια τέτοια περίπτωση, ο γονιός έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση.

Πώς θα προχωρήσει το ένα παιδί και το άλλο παιδί θα μείνει πίσω; Αν προχωρήσει, τελικά, και το άλλο παιδί, θα τα καταφέρει να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις; Μήπως θα συναγωνίζεται με τον αδελφό του ή την αδελφή του ή με τους συμμαθητές του και θα βλέπει πως μένει πίσω με αποτέλεσμα να απογοητευτεί; Όλες αυτές είναι μερικές από τις σκέψεις που έρχονται στο μυαλό των γονιών. Και όμως, η λύση είναι πολύ πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.

Μπορεί το συγκεκριμένο παιδί να παρουσιάζει την εικόνα του «αργού» σε αναπτυξιακό, κοινωνικό και μαθησιακό επίπεδο, η οποία να παραπέμπεται σε παιδί μικρότερης ηλικίας. Αυτό, όμως, δε σημαίνει πως το παιδί στερείται νοητικά, δε σημαίνει πως δεν μπορεί να αποκτήσει μια ποιοτική εκπαίδευση Απλά, αυτό που χρειάζεται είναι η βοήθεια ενός ειδικού θεραπευτή, η βοήθεια του γονιού και του δασκάλου.

Όσο πιο έγκαιρα αναζητηθούν οι λόγοι που προέκυψαν οι μαθησιακές δυσκολίες από το νηπιαγωγείο και υπάρχει η συνεργασία και ενημέρωση με το γονιό και τον ειδικό θεραπευτή, τόσο καλύτερη θα είναι η μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στην Α’ Δημοτικού και τόσο πιο δημιουργική θα είναι η φοίτησή του παρά τις δυσκολίες του.

Πηγή: mytwins.gr