Κανένας μας δεν γεννήθηκε γονιός κι όλοι κάνουμε λάθη, εκτός και αν δεν κάνουμε τίποτα

Αυτό είναι μέρος της ζωής. Εκτός και αν δεν τη ζούμε.

Δεν έχουμε manual για το πώς να είμαστε γονείς. Πότε κανένας δεν είχε.
Όλοι κάνουμε πράγματα για ορισμένα από τα οποία να μετανιώσουμε μετά. Αυτό είναι μέρος της ζωής. Εκτός και αν δεν τη ζούμε.