Κάτι για να κρατηθώ!

Ορισμένες φορές το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να “κρατηθούμε από κάτι”… !!! ???