Μπορείς να δείξεις αγάπη μ’ένα χάδι

Ένα χάδι είναι ένας τρόπος να δώσεις αγάπη και ο άλλος να την αισθανθεί. Να δείξεις την αποδοχή σου και ο άλλος να την καταλάβει.