ΑΣΕΠ 7Κ/2017: Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης

ΑΣΕΠ 7Κ/2017: Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης

ΑΣΕΠ 7Κ/2017: Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης

Τα οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 7Κ/2017 του ΑΣΕΠ. (54) θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΑΣΕΠ: ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ & ΔΕ)

Συμβουλές υγείας και φροντίδας για βρέφη και παιδιά

Σήμερα εκδόθηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2017 (ΦΕΚ 19/15-6-2017 & ΦΕΚ 20/21-6-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Λιμενικό Ταμείο Ν. Φθιώτιδας, Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, Οίκος Ναύτου, Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε.), στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ Α.Ε. (Υπ. Οικονομικών).

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Πηγή: Dikaiologitika.gr

Share.

Αφήστε το σχόλιο σας