Σήμερα: η Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας

Όπως ορίστηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

0

H οικογένεια είναι ευτυχισμένη μέσα στο σπίτι

Σήμερα, 15 Μαΐου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας

Τη δεκαετία του 1980, η διεθνής κοινότητα ξεκίνησε να παρατηρεί τα θέματα της οικογένειας, αναθέτοντας στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών την προώθηση των αναγκών της οικογένειας, όπως και αποτελεσματικών τρόπων για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες αυτές, τόσο στον πολιτικό κόσμο όσο και σε μη-κυβερνητικές οργανώσεις.

Ύστερα από χρόνια προσπαθειών, ορίστηκε το 1993, να γιορτάζεται η 15η Μαΐου κάθε χρόνο ως η Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας. Στόχος της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση όλων όσον αφορά στο θεσμό της οικογένειας και την ανάδειξη και επίγνωση των κοινωνικών, οικονομικών και δημογραφικών διαδικασιών που τον επηρεάζουν, με διάφορες σχετικές εκδηλώσεις ανά τον κόσμο.

Για το 2019, το θέμα που θα αναδείξουν τα Ηνωμένα Έθνη είναι «Οικογένειες και Δράση για το Κλίμα» επικεντρώνοντας στην ανάδειξη τρόπων μείωσης, προσαρμογής, μείωσης του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής και έγκαιρης προειδοποίησης σε αυτές.

Δημοσιογραφικές πηγές: ΟΗΕ