Ο ρόλος της ηλικίας των γονέων για την πιθανότητα αυτισμού στο παιδί

Ο ρόλος της ηλικίας των γονέων για την πιθανότητα αυτισμού στο παιδί

κάνναβη

Η μεγαλύτερη πολυεθνική έρευνα που έγινε ποτέ για την μελέτη της σχέσης της γονικής ηλικίας και του κινδύνου για αυτισμό στο παιδί, έδειξε αυξημένα ποσοστά αυτισμού μεταξύ των παιδιών που γεννιούνται από έφηβες μητέρες και μεταξύ των παιδιών, των οποίων οι γονείς έχουν σχετικά μεγάλη διαφορά ηλικίας.
[babyPostAd]Η έρευνα επιβεβαίωσε επίσης ότι οι ηλικιωμένοι γονείς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αποκτήσουν παιδιά με αυτισμό. Η ανάλυση περιελάμβανε περισσότερα από 5.700.000 παιδιά σε πέντε χώρες (Δανία, Ισραήλ, Νορβηγία, Σουηδία και Αυστραλία) και δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Molecular Psychiatry.

Ο οργανισμός Autism Speaks, ο οποίος χρηματοδότησε την έρευνα, είναι εκ των κορυφαίων παγκοσμίως στην έρευνα για τον αυτισμό ον αυτισμό και σημαντικός υποστηρικτής του οργανισμού iCare (International Collaboration for Autism Registry Epidemiology), με στόχο της την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που προδιαθέτουν ή προστατεύουν από τον αυτισμό.

Αν και προηγούμενες μελέτες είχαν εντοπίσει μια σχέση μεταξύ της προχωρημένης γονικής ηλικίας και του κινδύνου αυτισμού, πολλές πτυχές αυτής της συσχέτισης παρέμεναν ασαφείς. Για παράδειγμα, ορισμένες μελέτες διαπίστωσαν αυξημένο κίνδυνο από τους μεγαλύτερους σε ηλικία άντρες που γίνονταν πατέρες, αλλά όχι για τις μαμάδες.

Ο στόχος της νέας μελέτης ήταν να καθοριστεί αν η προχωρημένη ηλικία που κάποιος γίνεται γονέας αυξάνει και σε ποιο βαθμό μπορεί να το κάνει.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας ήταν:

-Τα ποσοστά αυτισμού ήταν 66% υψηλότερα μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν από μπαμπάδες άνω των 50 ετών από ό,τι εκείνων που γεννήθηκαν από πατέρες στα 20+ τους. Τα ποσοστά αυτισμού ήταν 28% υψηλότερα, όταν οι μπαμπάδες ήταν στα 40+ τους από ό,τι στα 20+.

-Τα ποσοστά αυτισμού ήταν 15% υψηλότερα σε παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες στην ηλικία των 40+, σε σύγκριση με εκείνα που γεννήθηκαν από μητέρες στην ηλικία των 20+.

-Τα ποσοστά αυτισμού ήταν 18% υψηλότερα μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν από μητέρες στην εφηβική ηλικία από ό,τι από μητέρες στην ηλικία άνω των 20 ετών.

-Τα ποσοστά αυτισμού αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο όταν και οι δύο γονείς ήταν μεγαλύτερης ηλικίας, όπως ήταν αναμενόμενο.

-Τα ποσοστά αυτισμού αυξήθηκαν, επίσης, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερη ήταν η διαφορά ηλικίας μεταξύ των δύο γονέων. Τα ποσοστά αυτά ήταν υψηλότερα όταν οι μπαμπάδες ήταν μεταξύ 35 και 44 ετών και οι μητέρες ήταν 10 ή περισσότερα χρόνια νεότερες. Επίσης, τα ποσοστά ήταν υψηλά, όταν οι μητέρες ήταν στην ηλικία των 30+ και οι συντρόφοί τους ήταν 10 ή περισσότερα χρόνια νεότεροι.

Πηγή: Iatropedia.gr