Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας: Πώς γιορτάζεται φέτος ο θεσμός και ποια η σημασία του;

Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας: Πώς γιορτάζεται φέτος ο θεσμός και ποια η σημασία του;

Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας

Αμέσως μετά τη Γιορτή της Μητέρας, σειρά έχει ο εορτασμός της οικογένειας! Σήμερα, λοιπόν, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας, που έχει οριστεί να γιορτάζεται παγκοσμίως σε ετήσια βάση στις 15 Μαΐου από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Η ημέρα καθιερώθηκε από το 1993 για να τονίσει το ρόλο και τη σημαντικότητα που η διεθνής κοινότητας αναγνωρίζει στις οικογένειες. Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας είναι να προωθεί την ενημερότητα για ζητήματα που αφορούν την οικογένεια και να αυξήσει τη γνώση των κοινωνικών, οικονομικών και δημογραφικών ζυμώσεων στις οποίες υπόκεινται οι οικογένειες. Φέτος, η θεματική προσέγγιση του ΟΗΕ για την ημέρα είναι “Οικογένειες και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς”.

Συμβουλές υγείας και φροντίδας για βρέφη και παιδιά

[babyPostAd]Παρ’ ό,τι οι οικογένειες ανά τον κόσμο έχουν αλλάξει μορφή κατά τις τελευταίες δεκαετίες, όσον αφορά τη δομή τους και ως αποτέλεσμα των παγκόσμιων τάσεων και δημογραφικών αλλαγών, τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν να αναγνωρίζουν την οικογένεια ως τη βασική μονάδα της κοινωνίας. Η Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας γιορτάζεται σε όλες τις χώρες, δείχνοντας τη σημασία που έχει η οικογένεια για τη σύγχρονη κοινωνία των ριζικών μεταβολών.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο ΟΗΕ έχει αναγγείλει ένα συγκεκριμένο θέμα γύρω από το οποίο “κινείται” η Παγκόσμια Ημέρα και συγκεκριμένα είναι “Οικογένειες και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς”. Ποια είναι, όμως, η ουσία πίσω από αυτό; Στόχος του φετινού εορτασμού είναι να αναλύσει τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζεται η οικογένεια σε διάφορες κοινωνίες του κόσμου, οι οποίες δεν προκαλούν τον αποκλεισμό της. Σε ορισμένες περιοχές, η έμφαση δίνεται στην κοινωνική ενσωμάτωση διάφορων τύπων οικογένειας ή και ατόμων, όπως είναι οι οικογένειες προσφύγων ή γηγενών, οι εθνικές μειονότητες ή οι οικογένειες που περιλαμβάνουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε άλλες περιοχές, κύριος στόχος είναι η εξέταση της κοινωνικής προστασίας απέναντι σε ευάλωτες οικογένειες, ώστε να διευκολυνθεί η πλήρης ενσωμάτωσή τους στις κύριες τάξεις της κοινωνίας. Καθώς, λοιπόν, οι προσεγγίσεις ποικίλουν, σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Οικογένειας για το 2018 είναι να γίνει γνωστός και κατανοητός ο ρόλος των οικογενειών και των οικογενειακών πρακτικών, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη και καλύτερη ενσωμάτωσή τους ανάλογα με τις διαφορετικές τοπικές αντιλήψεις.

Ανάμεσα στις βασικές προϋποθέσεις για τις “Οικογένειες και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς” είναι η σπουδαιότητα της εξασφάλισης ισότιμης δικαιοσύνης για όλα τα μέλη μιας οικογένειας, ειδικά των γυναικών. Ταυτόχρονα, τονίζονται οι προσπάθειες εξασφάλισης της παγκόσμιας καταχώρησης γεννήσεων και αναγνώρισης της ίσης νομικής υπόστασης για όλους, ειδικά των ευάλωτων οικογενειών που έχουν τεθεί στο στόχαστρο. Τέλος, εξετάζεται και προωθείται η έννοια της απαραίτητης κοινωνικής προστασίας που παρέχεται για την ενσωμάτωση της εκάστοτε οικογένειας, ενώ αναλύονται οι πολιτικές που υιοθετούνται απέναντι στην οικογένεια.

Πηγή:tlife.gr