Πότε κλείνουν τα Γυμνάσια σχολεία φέτος

0

Πότε κλείνουν τα Γυμνάσια σχολεία φέτος

Βγήκε στη δημοσιότητα η εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας που ορίζει ότι «σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 51922/ΓΔ4/3-4-2019 Υ.Α. (Β΄ 1216), η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γυμνάσια ορίζεται την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.»

Όλες οι σχολικές εξετάσεις και όλο το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου μπορείτε να το δείτε εδώ.