Πώς να μάθουμε στα παιδιά τις πολυχρησιμοποιούμενες λέξεις

Πώς να μάθουμε στα παιδιά τις πολυχρησιμοποιούμενες λέξεις

Πώς να μάθουμε στα παιδιά τις πολυχρησιμοποιούμενες λέξεις

Οι συχνότερες χρησιμοποιούμενες λέξεις της ελληνικής γλώσσας είναι αυτές που εμφανίζονται συχνά τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό μας λόγο. Οι περισσότερες από αυτές δεν ακολουθούν κάποιον συγκεκριμένο γραμματικό κανόνα. Οπότε ο μαθητής καλείται να μάθει την ορθογραφία τους από μνήμης και ακριβώς έτσι όπως προφέρονται.

Συμβουλές υγείας και φροντίδας για βρέφη και παιδιά

Κάποιες από τις πολυχρησιμοποιούμενες λέξεις είναι: γιαγειααυτόςκανείςθακοίτασωστάόταντρέξετελείωνεόχι, ναι, πάνταπωςπου και άλλες πολλές.

Συνήθως, οι μαθητές με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολεύονται αρκετά τόσο στην ορθογραφία των συγκεκριμένων λέξεων, όσο και στη χρήση και ερμηνεία τους.

Με ποιον, λοιπόν, τρόπο, μπορούν τα παιδιά να εκπαιδευτούν στη μάθηση των πολυχρησιμοποιουμένων λέξεων;

Παίρνουμε, για παράδειγμα, τις λέξεις: για & γεια.

  • Κόβουμε από ένα λευκό χαρτόνι δύο τετράγωνα και με ένα κόκκινο μαρκαδόρο γράφουμε με μεγάλα γράμματα τις λέξεις.
  • Τις βάζουμε μπροστά στο παιδί και του ζητάμε με τον δείχτη του χεριού του να τις ιχνηλατήσει τρεις φορές, προφέροντας το κάθε γράμμα και μετά ολόκληρη τη λέξη.
  • Έπειτα, του δίνουμε δύο λευκά φύλλα σε σχήμα τετραγώνου. Σε αυτά, με έναν μαύρο μαρκαδόρο, τραβάμε μια μαύρη γραμμή πάνω και μια κάτω και ανάμεσα μια διακεκομμένη, αχνή γραμμή. Του λέμε τις λέξεις, τις επαναλαμβάνει και τις γράφει με ένα κόκκινο μολύβι, τρεις φορές.
  • Εξηγούμε τη σημασία και τη χρήση αυτών των λέξεων με διάφορα παραδείγματα, προφορικά. Ζητάμε από το παιδί, επίσης, να κάνει δύο προτάσεις, προφορικά.
  • Πίσω από τα λευκά τετράγωνα φύλλα, γράφει από μία πρόταση.
  • Κάτω από την πρόταση γράφουμε το ακρωνύμιο Κ.Ο.Σ.Ο. (ξεκίνησα με κεφαλαίοοργάνωσα το γραπτό μου; έβαλα σημεία στίξης; διόρθωσα τα ορθογραφικά μου λάθη;). Ζητάμε από το παιδί να ελέγξει τις προτάσεις του.
  • Αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο δύσκολο επίπεδο, μπορούμε να ζητήσουμε από το παιδί να φτιάξει ένα μικρό κείμενο, χρησιμοποιώντας τις λέξεις που έχει ήδη εκπαιδευτεί (τις οποίες γράφει με κόκκινο μολύβι).
  • Τέλος, περνάμε έναν κρίκο στα δύο τετράγωνα φύλλα και τα αποθηκεύουμε σε έναν φάκελο. Μπροστά από τον φάκελο γράφουμε Οι Πολυχρησιμοποιημένες Λέξεις.

Σύμφωνα με πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα, η μάθηση των πολυχρησιμοποιημένων λέξεων βοηθάει τα παιδιά να κάνουν πιο σωστή και γρήγορη ανάγνωση, εξασκούν τη μνήμη και μαθαίνουν καλύτερα την ορθογραφία. Το κόκκινο χρώμα χρησιμοποιείται καθώς το παιδί πρέπει να σταματήσει σε πρόταση ή σε κείμενο, για να τις επεξεργαστεί.

Πηγή:    mytwins.gr

Share.

Αφήστε το σχόλιο σας