Η μάνα είναι το μοναδικό άτομο που επιτρέπεται να λυγίσει, κι όμως δεν το κάνει