Σχολική χρονιά 2019-2020 | Πότε θα ηχήσει το σχολικό κουδούνι φέτος ?

Με βάση το πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας, τα σχολεία θα ανοίξουν τη νέα σχολική χρονιά στις 11 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη.

Η διδασκαλία των μαθημάτων για το 2019 αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Οι χρονικές περίοδοι από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου και από 15 μέχρι και 21 Ιουνίου μπορεί να αξιοποιούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται σε τρία (3) τρίμηνα.

  1. Το πρώτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου,
  2. το δεύτερο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου και λήγει στις 10 Μαρτίου και
  3. το τρίτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις 15 Ιουνίου