Τα είδη της τιμωρίας και η επικινδυνότητα τους!

Τα είδη της τιμωρίας

Συχνά για να βάλουμε όρια χρησιμοποιούμε την τιμωρία.

ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

  • Σωματική τιμωρία: Ιδιαίτερα επικίνδυνη. Δημιουργεί άβουλα, φοβισμένα και επιθετικά παιδιά.
  • Απειλές για φαντάσματα, δράκους κτλ.: Ιδιαίτερα επικίνδυνη. Μπορεί να αποτελέσουν αίτια φοβιών και άλλων αγχωδών διαταραχών στα παιδιά καθώς τα κάνουν να νιώθουν απροστάτευτα.
  • Τεχνική του διαλείμματος – Απομάκρυνση του παιδιού μέχρι να ηρεμίσει και να συμμορφωθεί: Σχετικά ακίνδυνη, αν είναι σαφές για το παιδί ότι δεν αποδοκιμάζεται το ίδιο (οπότε και να οδηγηθεί σε αίσθημα απόρριψης) αλλά η συμπεριφορά του.
  • Απαγόρευση πρόσβασης σε παιχνίδια, τηλεόραση κ.τ.λ.: Σχετικά ακίνδυνη τακτική αρκεί να χρησιμοποιηθεί με σωστό τρόπο.
  • Ανάθεση αντιγραφής ή αποστήθισης κειμένων: Περνάει λανθασμένο μήνυμα στα παιδιά σχετικά με την μάθηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τιμωρία δεν δείχνει στο παιδί τι και πώς να το κάνει αντιθέτως του λέει τι δεν πρέπει να κάνει. Η τιμωρία μόνο αν συνοδεύεται από συζήτηση καθώς και τεχνικές ενίσχυσης θετικών συμπεριφορών μέσω αμοιβών μπορεί να βοηθήσει στην διαμόρφωση ακέραιων, ανεξάρτητων και ολοκληρωμένων χαρακτήρων που είναι τελικά και το ζητούμενο. Η αποτελεσματικότητα της τιμωρίας κυρίως εξαρτάται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται.

Σε κάθε περίπτωση το παιδί πρέπει να νιώθει ότι το σεβόμαστε, ότι τιμωρούμε τη συμπεριφορά του κι ΟΧΙ την προσωπικότητά του, ότι η τιμωρία είναι η φυσική συνέπεια της πράξης του κι ΟΧΙ η εκδήλωση της απόρριψής του από μας. Τέλος, προτιμήστε την ενίσχυση για τις θετικές του συμπεριφορές.

Διαβάστε ακόμη: