Τα παιδιά δεν θα σε ακούσουν, θα σε αντιγράψουν

Ό,τι και να τους πούμε να κάνουν ή να μην κάνουν, αυτό που θα τους μείνει είναι το δικό μας παράδειγμα. Αυτό θα αντιγράψουν.

Ό,τι και να τους πούμε να κάνουν ή να μην κάνουν, αυτό που θα τους μείνει είναι το δικό μας παράδειγμα. Αυτό θα αντιγράψουν.