Τι χαρτιά χρειάζονται για τη βάπτιση του μωρού;

nonos-vaptisis-744x512

Τι χαρτιά χρειάζεστε να μαζέψετε για το μυστήριο της βάπτισης;

Πριν από τη βάπτιση

Πρέπει να προσκομίσετε στον εφημέριο του ναού της ενορίας σας τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, η οποία εκδίδεται από το δήμο όπου έχετε δηλώσει τη γέννησή του. Η γέννηση του παιδιού δηλώνεται στο Ληξιαρχείο, το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση Πιστοποιητικών Γέννησης, ένα εκ των οποίων αναγράφει «Διά την βάπτιση».

Εάν η βάπτιση δεν γίνει στην ενορία σας, τότε η ληξιαρχική πράξη γέννησης πρέπει να μεταβιβαστεί -είτε από εσάς είτε από τον εφημέριο- στο ναό που θα γίνει τελικά το μυστήριο.

Οι γονείς υπογράφουν για το όνομα και το θρήσκευμα του μωρού, επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμφωνία των στοιχείων τους με τη ληξιαρχική πράξη.

Ακόμα, ο νονός ή η νονά δηλώνουν και τα δικά τους στοιχεία, ώστε να κρατηθούν στο αρχείο του ναού.

Μετά από τη βάπτιση

Ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο εκδίδει τη δήλωση της βάπτισης, την οποία πρέπει να καταθέσουν οι γονείς εντός 60 ημερών στο Ληξιαρχείο του δήμου όπου γεννήθηκε το παιδί.

Σε περίπτωση που η κατάθεση της δήλωσης καθυστερήσει έως και 3 μήνες, επιβάλλεται πρόστιμο με χαρτόσημο από την εφορία 4,5 ευρώ. Για καθυστέρηση από 3 μήνες και πάνω το πρόστιμο ανέρχεται στα 13,5 ευρώ.

Η δήλωση κατατίθεται στο Ληξιαρχείο είτε από τους γονείς του παιδιού είτε από τον παππού, τη γιαγιά, το νονό ή τη νονά.

Αν η βάπτιση γίνει σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της γέννησης, τότε η δήλωση της βάπτισης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου βάπτισης. Από εκεί, αφού συνταχθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, διαβιβάζονται σε διάστημα δέκα ημερών αντίγραφα στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

Σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο γονείς απουσιάζει, ο ιερέας μπορεί να τελέσει τη βάπτιση, αν ο παρών γονιός προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο είτε της ληξιαρχικής πράξης θανάτου σε περίπτωση που ο έτερος γονέας έχει αποβιώσει είτε δικαστικής απόφασης βάσει της οποίας ο γονέας που απουσιάζει θεωρείται απών από τη γονική μέριμνα.

Αν η μητέρα είναι άγαμη

Ο ιερέας μπορεί να τελέσει τη βάπτιση, εφόσον η μητέρα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει ότι εκείνη έχει αποκλειστικά τη γονική μέριμνα του παιδιού της, ότι δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να δίνει στον πατέρα δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και, τέλος, ότι επιθυμεί το παιδί της να βαπτισθεί χριστιανός και να λάβει το συγκεκριμένο όνομα.

 Πηγή: news.gr