Τι σημαίνουν όλα τα “πρέπει” της βάφτισης;

4-medium

Τα ρούχα του νεοφώτιστου
Σύμφωνα με τον συμβολισμό της πρέπει να είναι λευκά. Το λευκό χρώμα συμβολίζει την καθαρότητα, το Άγιο Πνεύμα πού έλαβε ο νε­ο­φώ­τι­στος.

Τα μαρτυρικά
Πρέπει να είναι Σταυρός ή εικόνα της Πα­να­γί­ας. Τίποτα άλλο.

Η λαμπάδα
Η αναμμένη λαμπάδα συμβολίζει ότι το νεοφώτιστο πρέπει να βλέπει τα καλά έργα και να δοξάζει το θεό.
 

Το λάδι
Με αυτό χρίει ο ιερέας το παιδί πριν τη βάπτιση.
Αποβλέπει στην προστασία του από κάθε δαιμονική ενέργεια.
Με το ίδιο λάδι αλείφει το παιδί και ο ανάδοχος.
Να είναι αγνό ελαιόλαδο.

Ο αγιασμός του νερού και του ελαίου,
Ο ιερέας χρίει (αλείφει) με λάδι το παιδί στη μύτη, (εις οσμήν ευωδίας), στα αυτιά (εις ακοήν πίστεως) και στο στόμα (το στόμα μου λαλήσει σοφίαν) και μετά συνεχίζει ο νονός ο οποίος το αλείφει παντού με το λάδι.

Το νερό – η τριπλή κατάδυση
Σύμφωνα με την παράδοση ο νεοφώτιστος  πρέπει να καταδυθεί πλήρως  στο νερό και όχι απλά να ραντιστεί. Η τρίτη κατάδυση στην ορθόδοξη θεολογία είναι η πιο σημαντική. Συμβολίζει την τριήμερο ταφή και ανάσταση του Χριστού γιατί αποτελεί συμμετοχή στο θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ο κάθε νεοφώτιστος με την βάπτιση αποθέτει τον Παλαιόν άνθρωπον και εξέρχεται από το μυστήριο αναγεννημένος .Συμβολίζει την λύτρωση απο το προπατορικό αμάρτημα και τις προσωπικές αμαρτίες .

Η ευχή του Αγίου Μύρου
Με αυτήν ευχαριστούμε τον Θεό, που με την χρίση (άλειμα)  του Αγίου Μύρου θέλει να μας σώσει και να μας γεμίσει με τα χαρίσματα του Αγ. Πνεύματος .

Η ευχή της ονοματοδοσίας
Με αυτήν ο νέος αυτός Χριστιανός αποκτά την δική του προσωπικότητα .

Τα “πρέπει” μετά την βάπτιση :
Το νερό από το πρώτο μπάνιο -3 ημέρες μετά την βάπτιση αν αντέξετε είναι το σωστό – καθώς και από το πλύσιμο των λαδόπανων και όσων περιέχουν λάδι από την βάπτιση  πρέπει να χυθούν σε απάτητο χώμα  . Αν είστε κοντά σε θάλασσα ακόμα καλύτερα αλλά για τους κάτοικους των πόλεων μια γλαστρούλα θα είναι ότι πρέπει.