Τι θα πρέπει να προσέχει ο δάσκαλος σχετικά με τον λόγο & την ομιλία ενός παιδιού

ομιλία ενός παιδιού

Επειδή οι δυσκολίες λόγου και ομιλίας μπορεί να είναι ήπιες και να μην γίνονται εμφανείς, η απόφαση να παραπεμφθεί ένα παιδί για λογοθεραπευτική αξιολόγηση μπορεί να μην είναι πάντα εύκολη για τον δάσκαλο της τάξης. Για παράδειγμα, στην ηλικία των 4-5 ετών ο δάσκαλος θα πρέπει να ελέγχει εάν:

 • Η ομιλία είναι καθαρή και εάν γίνεται αντιληπτή
 • Η ομιλία γίνεται καταληπτή όταν το παιδί είναι ενθουσιασμένο ή προσπαθεί να παράγει μια μεγάλη πρόταση
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλη ένταση φωνής όταν μιλάει
 • Παραλείπει τα αρχικά και τελικά σύμφωνα
 • Αρθρώνει σωστά τα συμπλέγματα στην αρχή της λέξης
 • Παράγει σωστά πολυσύλλαβες λέξεις

Όσον αφορά στη γραμματική, ο δάσκαλος θα πρέπει να ελέγχει εάν το παιδί:

 • Χρησιμοποιεί άρθρα
 • Χρησιμοποιεί συνδέσμους, για την ένωση προτάσεων
 • Χρησιμοποιεί σωστά τον ενεστώτα και τον αόριστο
 • Χρησιμοποιεί σωστά τον πληθυντικό αριθμό
 • Χρησιμοποιεί κτητικές αντωνυμίες
 • Παράγει άρνηση
 • Κάνει ερωτήσεις με τα «τι», «ποιος», «που»

Σχετικά με το περιεχόμενο της γλώσσας και συγκεκριμένα την προσοχή και κατανόηση θα πρέπει να ελεγχθεί εάν το παιδί:

 • Ακούει προσεκτικά μια απλή ιστορία
 • Είναι ικανό να ακολουθεί ιστορίες οι οποίες δεν συνοδεύονται από εικόνες
 • Ακολουθεί απλές εντολές
 • Κατανοεί λέξεις που σχετίζονται με τον χρόνο (χθες, σήμερα, το απόγευμα)
 • Κατανοεί λέξεις που εκφράζουν συναισθήματα
 • Κατηγοριοποιεί αντικείμενα

Στο λεξιλόγιο και στον εκφραστικό λόγο ο δάσκαλος θα πρέπει να ελέγχει εάν το παιδί:

 • Έχει εμπλουτισμένο λεξιλόγιο
 • Κατανοεί σχήματα και μεγέθη
 • Χρησιμοποιεί τον συγκριτικό βαθμό
 • Συνοψίζει το περιεχόμενο των ιστοριών
 • Περιγράφει μια αλληλουχία γεγονότων

Επίσης, εάν το παιδί:

 • Είναι πρόθυμο να συμμετάσχει σε συζήτηση
 • Ανταλλάσσει τους ρόλους του ομιλητή-ακροατή στη συζήτηση
 • Χρησιμοποιεί μη λεκτικούς τρόπους για να κερδίσει την προσοχή των άλλων
 • Συμπληρώνει τα λεγόμενά του με μη λεκτικά στοιχεία (χειρονομίες)
 • Ξεκινά μια συζήτηση
 • Απαντά κατάλληλα και σχετικά σε ερωτήσεις
Ανυφαντή Έλενα, Λογοθεραπεύτρια του κέντρου Έργο Αγάπης