Το τρίχρονο παιδί που δε μιλάει καθαρά

Κείμενο από τον Στέλιο Μαντούδη* για το babyradio

Στα 3 χρόνια ο λόγος ενός παιδιού ανθίζει, αναφέρει ο κος Μαντούδης. Η ομιλία του επιτρέπει να εκφράζει όλες του τις ιδέες και σκέψεις.

Το τρίχρονο παιδί μπορεί να κάνει συζήτηση εξηγώντας τα ενδιαφέροντά του και επιχειρηματολογώντας

Σύμφωνα με τον κο Μαντούδη το τρίχρονο παιδί είναι συνεργάσιμο και πολύ συχνά του αρέσει να μιλάει ασταμάτητα. Κάνει αυθόρμητα πολλές ερωτήσεις και διατηρεί συζητήσεις και διάλογο.

Ακούει και διηγείται μακροσκελείς ιστορίες, συγχέοντας όμως κάποιες φορές την πραγματικότητα με τη φαντασία. Καταλαβαίνει και διασκεδάζει με αστεία και λογοπαίγνια.

Ο λόγος του δεν είναι πάντα καθαρός

Ορισμένα νήπια, ενώ αποκτούν την ικανότητα του λόγου και της ομιλίας, ο λόγος τους δε γίνεται εύκολα κατανοητός. Προφέρουν τις λέξεις κάνοντας πολλά λάθη με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο και σε αυτά να μιλούν, αλλά και σε αυτόν που τα ακούει να κατανοήσει τι ακριβώς λένε.

Τα παιδιά που δεν έχουν καθαρό λόγο σε σημείο να μη γίνονται κατανοητά από άλλους χρειάζονται βοήθεια από ειδικό. Παρουσιάζουν μια δυσκολία που οφείλεται στον τρόπο που αρθρώνει το παιδί και στον τρόπο που αποκωδικοποιεί τους ήχους ο εγκέφαλος, και αυτό ονομάζεται φωνολογία. Ο συνδυασμός των δύο αυτών δυσκολιών δημιουργεί τη σοβαρή δυσκολία στην εκφορά του λόγου.

Τι να κάνω αν το παιδί μου είναι 3 χρόνων και μεγαλύτερο και δε γίνεται κατανοητός ο λόγος του

Σήμερα, τα προβλήματα λόγου και ομιλίας μπορούν εύκολα να διορθωθούν χάρη στα προγράμματα λογοθεραπείας, όπου ειδικοί επιστήμονες βοηθούν το παιδί με κατάλληλες τεχνικές και λογοπεδικές ασκήσεις να μάθουν να προφέρουν τα γράμματα και τα συμπλέγματα σωστά.

Η γνώμη του ειδικού

Ένα παιδί που δε γίνεται εύκολα κατανοητό από τρίτους χρειάζεται βοήθεια από ειδικό σχεδόν πάντα. Αυτές οι δυσκολίες δεν ξεπερνιούνται από μόνες τους, περιμένοντας το παιδί να μεγαλώσει. Αντίθετα, οι αδιάγνωστες διαταραχές λόγου σχετίζονται αργότερα με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο.

Στέλιος Μαντούδης, Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής Επιστημονικά Υπεύθυνος των Αναπτυξιακών Κέντρων Mandou