Βιβλίο: Το Πρώτο Χωριό στη Γη (Ηλικία 5+)

Ο παππούς, συνδέοντας το μύθο με την πραγματικότητα, συζητά με τα εγγόνια του για το ρόλο της συνεννόησης και της συμμετοχής του ανθρώπου στην εξέλιξη της κοινωνίας.

«Το Πρώτο Χωριό στη Γη» είναι μια νέα έκδοση που φιλοδοξεί να συμβάλλει στην εξοικείωση των παιδιών με τις έννοιες της συνεργασίας, της δημοκρατίας, της δημιουργίας και του κοινού αγαθού.

Ποια ήταν τα πρώτα βήματα στην οργάνωση των ανθρώπων σε κοινωνίες; Πώς φτιάχτηκε το Πρώτο Χωριό στη Γη; Πώς έπαιρναν οι πρώτοι άνθρωποι τις αποφάσεις; Πώς διάλεγαν ποιος θα τους εκπροσωπεί; Πώς άνοιξε ο «δρόμος της συνεννόησης»; Πώς οι άνθρωποι άρχισαν να βάζουν το «εγώ» τους κάτω από το κοινό καλό; Πώς η γνώση περνούσε από τους γονείς στα παιδιά; Ποιες ήταν οι πρώτες μορφές «φορολογίας»; Ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας των ανθρώπων αυτών;

Ο παππούς, συνδέοντας το μύθο με την πραγματικότητα, συζητά με τα εγγόνια του για το ρόλο της συνεννόησης και της συμμετοχής του ανθρώπου στην εξέλιξη της κοινωνίας.

«Για όλα θέλει συνεργασία! Θέλει να έχεις τη δημιουργία μέσα σου αλλά και αυτό από μόνο του δεν φτάνει! Αποφάσισαν, λοιπόν, παιδιά μου, με πολύ κόπο και μετά από πολλά βράδια συζητήσεων το πώς θα αρχίσουν και πώς θα πορευτούν!», λέει ο παππούς.

Σε μια συζήτηση με τα εγγόνια του, ανατρέχει στο χρόνο συζητώντας για την εξέλιξη των ανθρώπων. Πώς οι άνθρωποι από νομάδες ένιωσαν την ανάγκη της δημιουργίας του Πρώτου Χωριού!

Ένα χωριό, όμως, δεν είναι μόνο τα σπίτια και οι άνθρωποι! Θέλει και δρόμους, νερό, γέφυρες, πλατεία, σχολείο, εκκλησία, θέλει πολλά κοινά αγαθά! Δηλαδή αγαθά που ανήκουν σε όλους!

Δεν μπορούσαν, όμως, οι πρώτοι συγχωριανοί να τα κάνουν όλα μαζί. Έπρεπε να βρουν το πώς! Έπρεπε να βρουν με ποια σειρά!

Ο καθένας πρότεινε το δικό του! Άλλος άνθρωπος άλλη σειρά!

“Για όλα θέλει συνεργασία”, λέει ο παππούς. “Θέλει να έχεις τη δημιουργία μέσα σου! Αλλά και αυτό από μόνο του δε φτάνει!

Αποφάσισαν λοιπόν, παιδιά μου, με πολύ κόπο και μετά από πολλά βράδια συζητήσεων, το πώς θα αρχίσουν και πώς θα πορευτούν!”

Το Παιδί της Συνεννόησης καθόταν μαζί τους…

Διαβάστε περισσότερα: